Amdanom Ni English | Cymraeg

Ar Ddydd Gwyl Dewi 2011 yr agorwyd siambrau bargyfreithwyr amlddisgyblaethol Linenhall, a sefydlwyd i gwrdd ag anghenion a disgwyliadau cleientiaid proffesiynol a lleyg am wasanaethau bargyfreithiol sy’n gweddu i’r byd modern. Lleolir Siambrau Linenhall yn 1 Stanley Place, yn agos at safle hen stablau’r cae ras, yn y rhan hynafol o Ddinas Caer a adwaenir fel ‘Linenhall’.

Er ein bod yn siambrau syтАЩn darparu gwasanaethau a chyfleusterau cyfreithiol gyda’r mwyaf cyfoes, rydym hefyd yn etifeddu dros 60 mlynedd o arbenigedd cyfreithiol, a gellir olrhain ein llinach yn ôl i’r siambrau bargyfreithwyr cyntaf erioed a sefydlwyd yn Ninas Caer.

Ffurfiwyd Siambrau Linenhall drwy uno dau o’r sefydliadau bargyfreithiol mwyaf yng Nghaer, sef Siambrau Nicholas Street a Siambrau 1 Stanley Place. Bellach, mae dros 80 o ymarferwyr yn Siambrau Linenhall, gan gynnwys nifer o Gwnsleriaid y Frenhines amlwg; a rhyngddynt, maent yn darparu gwasanaethau o’r ansawdd uchaf ar draws sbectrwm eang o ddisgyblaethau arbenigol. Drwy gyfuno profiad ac arbenigedd hir-sefydledig ynghyd ag ymroddiad i fod yn hyblyg ac i wasanaethu, ein nod yw darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i bob cleient unigol.

Rydym yn darparu gwasanaeth adfocatiaeth a chynghori, nid yn unig yn y meysydd troseddol, teuluol a sifil ond hefyd ynglyn â materion cynllunio, trwyddedu,anaf corfforol, cyfraith cyflogaeth, achosion sifil yn erbyn yr heddlu, safonau masnach a siawnsri. Drwy’u cysylltiad â Chylchdaith Cymru a Chaer, mae traddodiad hir yn perthyn i’r Siambrau hyn o ddarparu gwasanaethau cyfreithiol yng Nghymru; ac y mae llawer o’n haelodau’n siaradwyr Cymraeg rhugl sydd â’r gallu i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Siambrau Linenhall wedi ymrwymo i weithredu’n unol â Safonau Rheoli Ymarfer a Chanllawiau Cyngor y Bar a gofynion y Safon Nod Ansawdd ar gyfer y Bar.
Cliciwch yma i weld ein polisi gofal cleientiaid.

Os hoffech ofyn unrhyw gwestiwn ynglyn â’r gwasanaethau a gynigiwn, mae croeso i chi ymweld â thudalen ein clercod i gael rhagor o fanylion, ac yna byddwn yn falch o ateb eich ymholiad.